Προγνώσεις Ναυσιπλοΐας (Άνεμος - Κυματισμός) για το Βόρειο Αιγαίο


Επιλέξτε Παράμετρο Επιλέξτε Ημερομηνία(Τοπική Ώρα: UTC+3)

Βήμα Χρόνου

Το σημαντικό ύψος κύματος σε μια περιοχή είναι η μέση τιμή ύψους (από κορυφή σε κοιλία) του ενός τρίτου των υψηλότερων κυμάτων. Το πιθανό αναμενόμενο μέγιστο ύψος κύματος μπορεί να φτάσει μέχρι δύο φορές το υπολόγιζόμενο σημαντικό ύψος κύματος.

Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ χρηματοδοτείται από:Το Μηχανισμό Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EFTA & το ΥΠ.ΕΘ.Ο. 


Android


Ο Καιρός του Ποσειδώνα τώρα και σε Android


Cretaquarium


Επισκεφτείτε το θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου