Η σελίδα των On-line δεδομένων του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ σας προσφέρει πρόσβαση στα πλέον πρόσφατα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από τους σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι στο Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα είτε σε μορφή χρονοσειρών, είτε σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα που αφορά την τελευταία μετάδοση από τους σταθμούς.

Πληροφορίες σχετικά με τους σταθμούς σε γεωγραφική απεικόνιση
Δεδομένα τελευταίας μετάδοσης