Ταυτότητα

 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ - II

Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EFTA (75%) - Υπουργείο Εθνικής ΟΙκονομίας (25%)

Υλοποίηση: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Συνολικό Κόστος: 10 Εκατομμύρια EURO

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. , Πρώην Πρόεδρος του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δρ. 

Ανάδοχος Εταιρεία: OCEANOR-Νορβηγική Ωκεανογραφική Εταιρεία

Χρόνος Υλοποίησης: 2005 - 2008
ΠΟΣΕΙΔΩΝ - I
Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ετρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου- EFTA (85%) - Υπουργείο Εθνικής ΟΙκονομίας (15%)
Υλοποίηση: Εθνικό Κέντρο Θαλλασίων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) - Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής (ΕΛΣΥΠ)
Συνολικό Κόστος : 14,11 Εκατομμύρια EURO
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Γεώργιος Θ. Χρόνης, Πρώην Πρόεδρος του Ε.Κ.Θ.Ε.
Ανάδοχος Εταιρεία: OCEANOR-Νορβηγική Ωκεανογραφική Εταιρεία
Χρόνος Υλοποίησης
: Μάιος 1997 - Μάιος 2000


Η ομάδα του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ

, Φυσικός Ωκεανογράφος

, Φυσικός Ωκεανογράφος

, Οικολόγος

, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

, Βιολόγος

, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

, Πληροφορική, Υπεύθυνη Ανάπτυξης και Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων

, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

, Μηχανικός

, Φυσικός

, Περιβαλλοντολόγος

, Φυσικός

, Φυσικός Ωκεανογράφος

, Φυσικός Ωκεανογράφος

, Φυσικός Ωκεανογράφος

, Χημικός

, Φυσικός Ωκεανογράφος

, Φυσικός Ωκεανογράφος

, Πληροφορική

, Πληροφορική

, Τεχνικός


 
Δεδομένα τελευταίας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού
 
 
 
Πρόβαση σε δεδομένα τελευταιας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα
       
       
       

 


Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ χρηματοδοτείται από:Το Μηχανισμό Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EFTA & το ΥΠ.ΕΘ.Ο. 


Android


Ο Καιρός του Ποσειδώνα τώρα και σε Android


Cretaquarium


Επισκεφτείτε το θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου