Τα μέρη του συστήματος

  Το Σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ αποτελείται από τα παρακάτω κύρια μέρη:
 • Δίκτυο πλωτών σταθμών μέτρησης
 • Τηλεπικοινωνιακά συστήματα μεταφοράς δεδομένων
 • Επιχειρησιακό κέντρο με αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης

Πλωτοί σταθμοί μέτρησης

WAVESCAN buoy

 

Ο σταθμός SEAWATCH WAVESCAN είναι μια πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων και εφαρμογών. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει περισσότερη σταθερότητα και μεγαλύτερη άνωση, χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδανική για βαθιές ποντίσεις μακριά από την ακτή αλλά και για περιοχές με ισχυρά ρεύματα.
SEAWATCH buoy
 
Ο σταθμός SEAWATCH είναι μια σταθερή μετρητική πλατφόρμα με μικρότερη άνεση από την WAVESCAN. Είναι κατάλληλος για νερά μικρού και ενδιάμεσου βάθους.
SEAWATCH Deep Sea Module

 

Το SDSM είναι ένα παρατηρητήριο πυθμένα εφοδιασμένο με σύστημα ακουστικής επικοινωνίας.Το συστημα αυτό επιτρέπει την ενσωμάτωση περισσότερων υπομονάδων μέτρησης στους υπάρχοντες πλωτούς σταθμούς.
 
Οι σταθμοί ειναι εξοπλισμένοι με αισθητήρες οι οποίοι μετρούν τις παρακάτω παραμέτρους: 
 • Ατμοσφαιρική πίεση 
 • Θερμοκρασία ανέμου 
 • Ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου 
 • Σημαντικό ύψος, κατεύθυνση και περίοδος κύματος 
 • Επιφανειακή θερμοκρασία και αλατότητα 
 • Ταχύτητα και κατεύθυνση επιφανειακών ρευμάτων
Σε δύο σταθμούς πραγματοποιούνται επιπλέον βαθιές παρατηρήσεις για φυσικές και βιοχημικές παραμέτρους: 
 • Αλατότητα και θερμοκρασία 20-1000m
 • Χλωροφύλλη-α και εξασθένηση φωτός 20-100mv
 • Διαλυμένο οξυγόνο 20-100m
 • Ταχύτητα και κατεύθυνση ρευμάτων 20-50 m
 • Ραδιενέργεια
 • Πυκνότητα ροής ακτινοβολίας

 

  Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη λειτουργία των πλωτών σταθμών μέτρησης

 


Τηλεπικοινωνιακά συστήματα μεταφοράς δεδομένων

Δορυφορικό INMARSAT-C

 

GPRS

 

Iridium


Επιχειρησιακό Κέντρο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ

 Εξοπλισμός 

 • Υψηλής απόδοσης υπερ-υπολογιστικό σύστημα (SGI Altix 3700 High-Performance Server) με 128 επεξεργαστές Itanium2@1.5 GHz και 128 GΒ RAM που παρέχει επαρκή υπολογιστική ισχύ για την ολοκλήρωση των μοντέλων πρόγνωσης.
 • Συστημα αποθήκευσης δεδομένων συνολικής χωρητικότητας 45 TB.
 • 10 σταθμοί εργασίας διπλού πυρήνα με λειτουργικό σύστημα Linux για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων.

 Λογισμικό

 • Υπηρεσία Poseidon Live Access Server (LAS) μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στα αποτελέσματα των αριθμητικών μοντέλων καθώς και στα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από το δίκτυο σταθμών του Ποσειδώνα.
 • Λογισμικό για στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων.
 • Λογισμικό για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης καθώς και των προγνώσεων των μοντέλων.
 • Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση της λειτουργίας του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ σε πραγματικό χρόνο.
middle
 

             Τα αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης

 • Ατμοσφαιρικών συνθηκών
 • Κατεύθυνσης και ύψους κυματισμού στην ανοιχτή θάλασσα
 • 3-διάστατης γενικής κυκλοφορίας
 • Δυναμικής και χαρακτηριστικών των οικολογικών συστημάτων
 • Διασποράς και γήρανσης πετρελαίου

 
Δεδομένα τελευταίας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού
 
 
 
Πρόβαση σε δεδομένα τελευταιας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα
       
       
       

 


Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ χρηματοδοτείται από:Το Μηχανισμό Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EFTA & το ΥΠ.ΕΘ.Ο. 


Android


Ο Καιρός του Ποσειδώνα τώρα και σε Android


Cretaquarium


Επισκεφτείτε το θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου