Σκοποί και Οφέλη

     

Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, εδώ και μια δεκαετία, το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ παράγει και διανέμει σε καθημερινή βάση μια πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών έχοντας γίνει μοχλός ανάπτυξης αλλά και αναγκαίο εργαλείο για όσους εργάζονται και ασχολούνται με το θαλάσσιο περιβάλλον. Το εύρος των εφαρμογών του είναι πολύ μεγάλο και οι αποδέκτες τους εκτός των άλλων είναι κεντρικές και τοπικές αρχές, ναυπηγεία και ναυτιλιακές εταιρίες, ιχθυοκαλλιέργειες, θαλάσσιες δραστηριότητες, θέρετρα, ερευνητικά κέντρα κ.α. Κατά την δεύτερη φάση της ανάπτυξης του, το σύστημα αναβαθμίστηκε ενσωματώνοντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις γύρω από την παρατήρηση και έλεγχο των θαλάσσιων παραμέτρων, τα αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης και την τηλεπισκόπιση. Ακόμα το δίκτυο των σταθμών του επεκτάθηκε και στην θαλάσσια περιοχή του Ιονίου. Κάποιοι από τους τομείς που επωφελούνται των υπηρεσιών και προϊόντων του συστήματος αναφέρονται στη συνέχεια:  

 • Αυξημένη ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές
 • Πρόβλεψη και έγκαιρη αντίδραση σε περιπτώσεις μόλυνσης
 • Αναβάθμιση της παραγωγικότητας στις ιχθυοκαλλιέργειες
 • Διαχείριση και προστασία της παράκτιας ζώνης
 • Αποτελεσματικός προγραμματισμός θαλασσίων-παράκτιων υποδομών
 • Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη  
 


Προϊόντα και υπηρεσίες

Η λειτουργία του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ παράγει μια σειρά από δεδομένα και προϊόντα τα οποία παρέχονται στο κοινό, σε δημόσιους-ιδιωτικούς φορείς και στην επιστημονική κοινότητα, μέσω των παρακάτω ολοκληρωμένων υπηρεσιών:
 • Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (περιλαμβάνονται οι μετρήσεις από τους πλωτούς σταθμούς) καθώς και ιστορικά δεδομένα, χρονοσειρές, στατιστικές αναλύσεις και μετρήσεις πεδίου, είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ και της συνιστώσας του το LAS.
 • Οι υπηρεσίες αυτές επεκτείνονται με την παροχή επιχειρησιακών προγνώσεων για τις συνθήκες των Ελληνικών θαλασσών, προγνώσεις που καλύπτουν μια χρονική περίοδο 1 έως 5 ημερών. Το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στις γραφικές απεικονίσεις των αποτελεσμάτων αυτών μέσω της σχετικής ιστοσελίδας που έχει πάνω από 300.000 επισκέπτες τον μήνα.
 • Πρόσβαση στις προγνώσεις είναι δυνατή και μέσω κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιώντας SMS/MMS και τεχνολογία i-mode.
 • Τα δεδομένα του δικτύου πλωτών σταθμών μέτρησης παρέχονται σε πραγματικό χρόνο στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στην Υδρογραφική Υπηρεσία και στο Πολεμικό Ναυτικό.
 • Τα δεδομένα καθώς και τα αποτελέσματα των αριθμητικών μοντέλων είναι διαθέσιμα στην επιστημονική κοινότητα (χωρίς κόστος) για ερευνητικούς σκοπούς αλλά και στον ιδιωτικό τομέα για περιβαλλοντικές και τεχνικές μελέτες.
 • Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης και επειγόντων περιστατικών στον θαλάσσιο χώρο, τα δεδομένα του δικτύου, τα αποτελέσματα πρόγνωσης καθώς και εκτιμήσεις για παρασυρόμενα αντικείμενα στη θάλασσα, παρέχονται στις ομάδες έρευνας. Το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ σε πολλές περιπτώσεις έχει συνεισφέρει καταλυτικά σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις (εντοπισμός αεροσκαφών και ελικοπτέρων που κατέπεσαν στο Αιγαίο τα τελευταία χρόνια).
 • Η επιχειρησιακή παρακολούθηση και πρόγνωση της πορείας και εξέλιξης πετρελαιοκηλίδας έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του ROSES/MARCOAST που χρηματοδοτείται από την ESA. Η υπηρεσία συνδυάζει τον εντοπισμό της πετρελαιοκηλίδας μέσω δορυφόρου με τα αριθμητικά μοντέλα του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ παρέχοντας έτσι όσο το δυνατόν καλύτερη εκτίμηση για την εξέλιξη του φαινομένου σε πραγματικό χρόνο. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είναι και ο κύριος αποδέκτης των υπηρεσιών αυτών.
 •  
  Δεδομένα τελευταίας μετάδοσης
   
  Πρόγνωση καιρού
   
   
   
  Πρόβαση σε δεδομένα τελευταιας μετάδοσης
   
  Πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα
         
         
         

   


  Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ χρηματοδοτείται από:  Το Μηχανισμό Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EFTA & το ΥΠ.ΕΘ.Ο. 


  Android


  Ο Καιρός του Ποσειδώνα τώρα και σε Android


  Cretaquarium


  Επισκεφτείτε το θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου