Βάση Δεδομένων

Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατά την πολυετή λειτουργία του δικτύου σταθμών του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ είναι προσβάσιμα μέσω μιας δικτυακής εφαρμογής που επικοινωνεί με την βάση δεδομένων του συστήματος. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται σε καθημερινή βάση προσφέροντας πλήρη πρόσβαση τόσο σε παλαιότερα όσο και σε πρόσφατα δεδομένα. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα πρόσβασης επίσης σε μια σειρά επιπλέον δεδομένων που αφορούν τους σταθμούς όπως οι αισθητήρες που έχουν χρησιμοποιηθεί, η ακριβής θέση και η περίοδος λειτουργίας τους καθώς και άλλες συνδυαστικές πληροφορίες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο ποιότητας δεδομένων του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ πατήστε εδώ.
 


Τα δεδομένα που διατίθενται μέσω της Βάσης Δεδομένων του Συστήματος ΠΩΣΕΙΔΩΝ είναι σε μορφή NetCDF αρχείων. Μια σύντομη περιγραφή εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διαχείρηση των NetCDF αρχείων είναι διαθέσιμη εδώ καθώς και ένα σχετικό παράδειγμα κώδικα σε Python. Τα NetCDF αρχεία περιέχουν τα δεδομένα και πρόσθετη πληροφορία για την περιγραφή των δεδομένων. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη δομή των NetCDF αρχείων θα βρείτε στο εξής έγγραφο. 


Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες.


  • Αν έχετε κωδικό πρόσβασης πατήστε εδώ για να συνεχίσετε.

  • Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ.
 
Δεδομένα τελευταίας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού
 
 
 
Πρόβαση σε δεδομένα τελευταιας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα
       
       
       

 


Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ χρηματοδοτείται από:Το Μηχανισμό Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EFTA & το ΥΠ.ΕΘ.Ο. 


Android


Ο Καιρός του Ποσειδώνα τώρα και σε Android


Cretaquarium


Επισκεφτείτε το θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου