Νέα


Ο Κώστας δεν έιναι πια μαζί μας από τις 30 Ιουλίου 2014. Η Ωκεανογραφία έχασε έναν αληθινό οραματιστή. Οι φίλοι και οι συνεργάτες έχασαν έναν σπουδαίο άνθρωπο.

 


Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ χρηματοδοτείται από:Το Μηχανισμό Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EFTA & το ΥΠ.ΕΘ.Ο. 


Android


Ο Καιρός του Ποσειδώνα τώρα και σε Android


Cretaquarium


Επισκεφτείτε το θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου