Δεδομένα από το δίκτυο σταθμών του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ στις 21.06.2011  12:00 UTC (τοπική ώρα:UTC+3)

Η ένδειξη Ν/Α στους παρακάτω πίνακες δηλώνει την απουσία μέτρησης κάποιας παραμέτρου

 

Ατμοσφαιρικά Δεδομένα

 

Θερμοκρασία αέρα (oC)

Ατμ. Πίεση (mbars)

Ταχύτητα ανέμου (μέτρα/δευτ.)

Διεύθυνση ανέμου (μοίρες)

 

 

 

Μέση ταχύτητα

Ριπή

 

ΝΑ όρους Άθως

24.4

1020.3

3.3

4.9

298

Λέσβος

23.9

1017.5

8.3

10.4

8

Σκύρος

23.2

1019.5

6.0

7.1

0

Σαρωνικός

25.8

1015.2

2.7

3.5

60

Μύκονος

22.9

1013.3

7.2

9.5

317

Σαντορίνη

29.5

1015.2

7.3

8.9

14

Καλαμάτα

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Κρητικό (E1M3A)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Πύλος

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ζάκυνθος

25.1

1011.7

2.9

3.6

183

                               

Θαλάσσια δεδομένα

 

Θερμοκρασία επιφάνειας (oC)

Κυματικά δεδομένα

Δεδομένα κυκλοφορίας

 

 

Σημαντικό ύψος (μέτρα)

Μέγιστο ύψος (μέτρα)

Κύρια διεύθυνση (μοίρες)

Ταχύτητα (εκ./δευτ.)

Διεύθυνση (μοίρες)

ΝΑ όρους Άθως

23.9

1.0

1.4

54

12.6

109

Λέσβος

23.2

0.9

1.0

339

11.1

320

Σκύρος

23.1

1.2

1.5

44

26.4

330

Σαρωνικός

23.7

0.5

0.7

39

8.0

217

Μύκονος

22.3

1.3

2.1

336

11.4

136

Σαντορίνη

25.2

0.6

0.7

341

13.5

261

Καλαμάτα

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Κρητικό (E1M3A)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Πύλος

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ζάκυνθος

23.5

0.5

N/A

286

11.2

93