Ιούνιος 2011: ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙΙ - Εξερευνώντας τα βαθιά τμήματα της Μεσογείου


Το ΕΛΚΕΘΕ επεκτείνει τις δυνατότητες μέτρησης του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ με την ανάπτυξη και εγκατάσταση του πρώτου αυτόνομου παρατηρητηρίου βυθού στην Μεσόγειο θάλασσα. Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό video.Νέα
 
Δεδομένα τελευταίας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού
 
 
 
Πρόβαση σε δεδομένα τελευταιας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα
       
       
       

 


Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ χρηματοδοτείται από:Το Μηχανισμό Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EFTA & το ΥΠ.ΕΘ.Ο. 


Android


Ο Καιρός του Ποσειδώνα τώρα και σε Android


Cretaquarium


Επισκεφτείτε το θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου