Συνεισφορά της υποδομής Greek Argo στο θαλάσσιο παρατηρητήριο του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΗ εθνική υποδομή Greek Argo συνεισφέρει στις δραστηριότητες παρακολούθησης και πρόγνωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από το 2012, όταν χρηματοδοτήθηκε η δημιουργία (2012-2015) της ως η ελληνική συνεισφορά στο διεθνές πρόγραμμα ARGO για την συνεχή παρακολούθηση των ωκεανών. Η υποδομή λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ και είναι τμήμα της εθνικής υποδομής HIMIOFoTS (Hellenic Integrated Marine and Inland Water Observing, Forecasting and Offshore Technology System). Επιπλέον, η εθνική υποδομή Greek Argo συμμετείχε στην δημιουργία της Ευρωπαϊκής υποδομής Euro-Argo ERIC το 2014 και έκτοτε είναι πλήρες μέλος της εκπροσωπώντας την Ελλάδα.


Στο παραπάνω πλαίσιο, έχουν ποντιστεί τα τελευταία 7 χρόνια 28 πλωτήρες Argo floats, 5 εκ των οποίων ανακτήθηκαν και 3 επαναποντίστηκαν, ενδυναμώνοντας σημαντικά την επιχειρησιακή παρακολούθηση της Ανατολικής Μεσογείου. Περισσότερα από 2500 κατακόρυφα προφίλ έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα στο Αιγαίο, το Ιόνιο, το Λιβυκό και της θάλασσα της Λεβαντίνης. Παράλληλα με την πόντιση των πλωτήρων, η ομάδα της υποδομής Argo επεξεργάζεται τα δεδομένα για την χρήση τους από προγνωστικά μοντέλα και άλλες ερευνητικές δραστηριότητες ενώ συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα που αφορούν τους πλωτήρες Argο συνεισφέροντας στην Ευρωπαϊκή στρατηγική παρακολούθησης των ωκεανών.


Περισσότερες πληροφορίες: http://www.greekargo.gr/
Νέα
 
Δεδομένα τελευταίας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού
 
 
 
Πρόβαση σε δεδομένα τελευταιας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα
       
       
       

 


Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ χρηματοδοτείται από:Το Μηχανισμό Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EFTA & το ΥΠ.ΕΘ.Ο. 


Android


Ο Καιρός του Ποσειδώνα τώρα και σε Android


Cretaquarium


Επισκεφτείτε το θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου