Θαλάσσιο Παρατηρητήριο βυθού – Ο κόμβος του ελληνικού τόξου της ευρωπαϊκής υποδομής EMSO ποντίστηκε τον Μάιο του 2018.Η πόντιση του κόμβου του ελληνικού τόξου της ευρωπαϊκής υποδομής EMSO πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2018. Το θαλάσσιο παρατηρητήριο ποντίστηκε ανοιχτά της Πύλου στο βυθό του ΝΑ Ιονίου σε βάθος 1560 μέτρων. Είναι συνδεδεμένο με τον σταθμό λήψης της Μεθώνης μέσω ενός καλωδίου οπτικών ινών υποβρύχιας ζεύξης συνολικού μήκους 15 χιλιομέτρων, το οποίο προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια για την συνεχή καταγραφή δεδομένων του θαλασσίου περιβάλλοντος. Το παρατηρητήριο βυθού φέρει καταγραφικά όργανα για την μέτρηση της αγωγιμότητας (αλατότητας), θερμοκρασίας, στάθμης επιφάνειας νερού (με δυνατότητα ανίχνευσης κυμάτων tsunami), χλωροφύλλης Α, διαλυμένου οξυγόνου, διαλυμένου διοξειδίου του άνθρακα, θολερότητας, pH, ταχύτητες της θαλάσσιας στήλης σε απόσταση 300 μέτρα από τον βυθό, δυνατότητα καταγραφής ήχων με έμφαση στην ακουστική θαλάσσιων θηλαστικών, σεισμική δραστηριότητας, καθώς και καταγραφή του μαγνητικού και βαρυντικού πεδίου της περιοχής.
Νέα
 
Δεδομένα τελευταίας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού
 
 
 
Πρόβαση σε δεδομένα τελευταιας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα
       
       
       

 


Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ χρηματοδοτείται από:Το Μηχανισμό Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EFTA & το ΥΠ.ΕΘ.Ο. 


Android


Ο Καιρός του Ποσειδώνα τώρα και σε Android


Cretaquarium


Επισκεφτείτε το θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου