Υποβρύχια υδρόπτερα (gliders) – Μια νέα καταγραφική συνιστώσα προστέθηκε στο θαλάσσιο παρατηρητήριο του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ


Η νέα επιχειρησιακή συνιστώσα του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, Μάιος 2017

Τα υποβρύχια υδρόπτερα (gliders) είναι αυτόνομα υποβρύχια οχήματα που χρησιμοποιούνται για την συλλογή θαλάσσιων επιστημονικών δεδομένων. Τα gliders κινούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον μεταβάλλοντας την πυκνότητα και την κλίση τους ώστε να καταδύονται και να αναδύονται διαδοχικά καταγράφοντας τις ιδιότητες του θαλασσινού νερού σε διαδοχικές κατατομές πολλών χιλιομέτρων. Συνήθως κινούνται από την επιφάνεια μέχρι τα 500 – 1000 m βάθος σε κάθε κύκλο κατάδυσης – ανάδυσης, ταξιδεύοντας 3 – 6 km οριζόντια απόσταση με ταχύτητα περίπου 1 km/h. Τα υποβρύχια υδρόπτερα χρησιμοποιούνται ευρέως για παρατεταμένες αποστολές τόσο σε παράκτιες όσο και σε ανοιχτές θάλασσες συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές παραμέτρους θερμοκρασίας, αλατότητας, αλλά και ποικίλες άλλες παραμέτρους για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.


Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ απέκτησε μία νέα συνιστώσα παρακολούθησης με την προσθήκη δύο gliders SeaExplorer στο δίκτυο παρακολούθησης για τις ελληνικές θάλασσες. Η υποδομή υποστήριξης της νέας επιχειρησιακή συνιστώσα είναι ήδη έτοιμη στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ενώ η πλατφόρμα προβλέπεται να ενταχθεί και επιχειρησιακά για συνεχείς και επαναλαμβανόμενες αποστολές τους επόμενους μήνες.


Το glider του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ στην πρώτη του αποστολή στο Κρητικό πέλαγος, Νοέμβριος 2017

Ένα από τα υποβρύχια υδρόπτερα του δικτύου ΠΟΣΕΙΔΩΝ αναπτύχθηκε για την πρώτη του αποστολή στη θαλάσσια περιοχή του Κρητικού πελάγους. Θα συλλέγει ωκεανογραφικά δεδομένα θερμοκρασίας, αλατότητας και διαλυμένου οξυγόνου για τη μελέτη των φυσικών διεργασιών που συμβαίνουν στην περιοχή αλλά και του οικοσυστήματος. Η αποστολή θα διαρκέσει περίπου 40 ημέρες ενώ το μέγιστο βάθος που καταδύεται και καταγράφει το όργανο είναι τα 700 m.


Η προκαθορισμένη πορεία που θα ακολουθήσει το glider στην πρώτη του αποστολή στο Κρητικό πέλαγοςΤο glider του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ξεκινά την πρώτη του αποστολή στο Κρητικό πέλαγος
Αποστολές στο Κρητικό πέλαγος: φτάνοντας μέχρι τα 1000 m, Νοέμβριος 2018

Οι αποστολές στο Κρητικό πέλαγος που μέχρι στιγμής χαρτογραφούσαν τις εποχιακές μεταβολές των χαρακτηριστικών του νερού μέχρι τα 700 m, ενισχύονται με ένα υποβρύχιο υδρόπτερο ικανό για δειγματοληψίες μέχρι τα 1000 m βάθος. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα διαθέτει και έναν επιπλέον αισθητήρα που μετράει δεδομένα χλωροφύλλης, οργανικής ύλης και οπισθοσκέδασης εκτός του διαλυμένου οξυγόνου, της αλατότητας και της θερμοκρασίας του νερού που καταγράφονταν μέχρι τώρα.
Νέα
 
Δεδομένα τελευταίας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού
 
 
 
Πρόβαση σε δεδομένα τελευταιας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα
       
       
       

 


Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ χρηματοδοτείται από:Το Μηχανισμό Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EFTA & το ΥΠ.ΕΘ.Ο. 


Android


Ο Καιρός του Ποσειδώνα τώρα και σε Android


Cretaquarium


Επισκεφτείτε το θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου