Παρατηρώντας το κλίμα των Ωκεανών - Η Ευρωπαϊκή συνιστώσα του συστήματος ARGO


Argo Float

Argo Floats: Παρακολουθώντας τους ωκεανούς σε πραγματικό χρόνο
Argo είναι η ονομασία ενός παγκόσμιου δικτύου πλωτών μετρητικών συσκευών που έχουν γίνει τα «μάτια» των επιστημόνων μέσα στους ωκεανούς. Πάνω από 3000 αυτόνομοι πλωτήρες έχουν επιστρατευτεί στην διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας μέσα σε θάλασσες και ωκεανούς παγκοσμίως. ΟΙ πλωτήρες αυτοί είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να καταδύονται μέχρι τα 2000m βάθος και παρασυρόμενοι από τα υποθαλάσσια ρεύματα να ταξιδεύουν μέχρι να αναδυθούν ξανά στην επιφάνεια καταγράφοντας τα προφίλ θερμοκρασίας, αλατότητας και πίεσης. Η κίνησή τους αυτή είναι αποτέλεσμα μηχανικού συστήματος μεταβλητής πλευστότητας. Πολλοί από τους καινούργιους πλωτήρες έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν επιπρόσθετες πληροφορίες για βιοχημικές παραμέτρους όπως η χλωροφύλλη και το διαλυμένο οξυγόνο. Όταν ο πλωτήρας αναδυθεί στην επιφάνεια, μεταδίδει τα δεδομένα που συνέλλεξε μέσω δορυφόρων σε κέντρα δεδομένων ανά τον κόσμο. Τα δεδομένα των Argo σε συνδυασμό με δορυφορικές μετρήσεις ανοίγουν νέους δρόμους στην μελέτη των βασικών φυσικών παραμέτρων των ωκεανών.


Το παγκόσμιο δίκτυο Argo

Το πρόγραμμα Euro-Argo και οι ανάγκες της Μεσογείου


 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα Argo έχει αναβαθμίσει δραστικά την διαδικασία συλλογής πληροφοριών από τα βάθη των ωκεανών. Η συνεισφορά του Euro-Argo στην ανάπτυξη της έρευνας και των υποδομών αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξη τόσο στις επιχειρησιακές προγνώσεις, όσο και στη μακροχρόνια παρακολούθηση των θαλλασών στον ευρωπαϊκό χώρο. Το Euro-Argo είναι η ευρωπαϊκή συνιστώσα του Argo και μέσω του Euro-Argo ESFRI project φιλοδοξεί να συμβουλέψει και να ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες εθνικές συνεισφορές, αλλά και να δημιουργήσει νέες συνεργασίες. Η πρώτη συνάντηση εργασίας των χρηστών του Euro-Argo έγινε στο Southampton NOCS τον Ιούνιο του 2008 με την συμμετοχή του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. Ένα από τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η περαιτέρω ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής συμμετοχής και η αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης και ανταλλαγής δεδομένων. Ακόμα συζητήθηκαν τρόποι ανάπτυξης τεχνολογικών καινοτομιών στον Ευρωπαϊκό χώρο όσον αφορά τους πλωτήρες (λειτουργία, αισθητήρες, τρόποι μετάδοσης δεδομένων), καθώς και η ανάγκη να ενσωμάτωσης και βιοχημικών αισθητήρων καταγραφής. Η Ελλάδα είναι ενεργό μέλος του Euro-Argo. Η παρακολούθηση των κλιματικών μεταβολών και η πρόγνωση της κυκλοφορίας της Μεσογείου είναι θέματα μείζονος ενδιαφέροντος για την Ελληνική Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία. Ήδη σε εβδομαδιαία βάση, το σύστημα αφομοίωσης μετρήσεων του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ χρησιμοποιεί τα δεδομένα - προφίλ θερμοκρασίας και αλατότητας - των πλωτήρων Argo για τη βελτίωση των προγνώσεων που παράγονται από το υδροδυναμικό μοντέλο της Μεσογείου.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έντυπο πληροφοριακό υλικό του EuroArgo.Νέα
 
Δεδομένα τελευταίας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού
 
 
 
Πρόβαση σε δεδομένα τελευταιας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα
       
       
       

 


Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ χρηματοδοτείται από:Το Μηχανισμό Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EFTA & το ΥΠ.ΕΘ.Ο. 


Android


Ο Καιρός του Ποσειδώνα τώρα και σε Android


Cretaquarium


Επισκεφτείτε το θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου