Υψίσυχνη τηλεμετρία - Το Σύστημα CORI

Μετρήσεις επιφανειακών θαλάσσιων ρευμάτων υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλιστούν αξιόπιστα αποτελέσματα σε μια μεγάλη ποικιλία ωκεανογραφικών εφαρμογών, όπως μοντέλα ωκεάνιας κυκλοφορίας, πρόβλεψη της κυκλοφορίας των ρύπων (πετρελαιοκηλίδες), θαλάσσιες επιχειρήσεις διάσωσης, υπολογισμός πιέσεων και τάσεων που ασκούνται από τα θαλάσσια ρεύματα και κύματα σε παράκτιες κατασκευές, πλοήγηση πλοίων, εμπορική και ερασιτεχνική αλιεία. Τα συστήματα Yψίσυχνης Tηλεμετρίας (HF radar systems) αποτελούν μια καλά δοκιμασμένη τεχνική που προσφέρει ακριβείς χάρτες θαλάσσιων επιφανειακών ρευμάτων. Τα συστήματα αυτά είναι σε θέση να παράγουν χάρτες θαλάσσιων ρευμάτων σε χωρικές κλίμακες που κυμαίνονται από εκατοντάδες μέτρα σε εκατοντάδες χιλιόμετρα και για χρονικά διαστήματα από κάποια λεπτά μέχρι ολόκληρες μέρες. Οι μετρήσεις βασίζονται στο γεγονός ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μεταξύ 3- και 30-MHz ανακλάται (ανάκλαση Bragg) από τα θαλάσσια επιφανειακά κύματα βαρύτητας. Το ενεργειακό φάσμα της ανακλώμενης ακτινοβολίας φανερώνει τη κίνηση των θαλάσσιων επιφανειακών κυμάτων που έχουν μήκος κύματος το μισό του ηλεκτρομαγνητικού κύματος που εκπέμπεται, είτε προς την εγκατεστημένη μονάδα του συστήματος, είτε απομακρυνόμενο από αυτή.Στα πλαίσια του προγράμματος CORI (Prevention and Management of Sea Originated Risks to the Coastal Zone) INTEREG IIIB ARCHIMED 2000-2006, ξεκίνησε η καταγραφή των επιφανειακών ρευμάτων στις ανατολικές ακτές της Λήμνου το 2009. Οι μετρήσεις γίνονται με το τηλεμετρικό σύστημα WERA HF (Helzel Messtechnik GmbH, Γερμανία) και είναι διαθέσιμες στο χρήστη σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και με υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση.

Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα, με μερικά κενά, από το Νοέμβρη του 2009 ως σήμερα εδώ.
 
Δεδομένα τελευταίας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού
 
 
 
Πρόβαση σε δεδομένα τελευταιας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα
       
       
       

 


Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ χρηματοδοτείται από:Το Μηχανισμό Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EFTA & το ΥΠ.ΕΘ.Ο. 


Android


Ο Καιρός του Ποσειδώνα τώρα και σε Android


Cretaquarium


Επισκεφτείτε το θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου